TS Consulting Sh.p.k Law Firm in Tirana, focused in providing legal services in corporate governance, foreign investments and property management in Albania

TS CONSULTING është një studio ligjore e specializuar ne ofrimin e asistences ligjore lidhur me investime te huaja apo vendase ne pasuri te paluajtshme. Shoqeria TS Consulting shpk  është themeluar nga profesionistë të kualifikuar dhe me përvojë të lartë, të cilët kanë ofruar keshillim ligjor per shoqeri tregetare, vendase dhe të huaja që operojnë në industri të ndryshme si ndërtim, sigurim, pasuri të paluajtshme, farmaceutike, reklamim, turizëm, arsim, prodhim të energjisë, etj.

Vlerat Thelbësore

  • Në punën tonë ne besojmë në trajtimin e klientëve tanë me respekt dhe besim.
  • Ne rritemi përmes formimit të vazhdueshëm profesional, krijimtarisë dhe inovacionit.
  • Ne integrojmë ndershmërinë, integritetin dhe etikën e biznesit në të gjitha aspektet e funksionimit të biznesit tonë.
TS Consulting

Avokatet Tane