Firma ofron një gamë të gjerë shërbimesh juridike për klientët në të gjitha aspektet e ligjit të punësimit.

  • Procedurat e rekrutimit;
  • Procedurat e ndërprerjes;
  • Hartimi i marrëveshjeve të punës;
  • Transferimi i punonjësve;
  • Shkarkime kolektive;
  • Zgjidhje kontrate.