TS Consulting Sh.p.k - Studio Ligjore Tirane, ofron shërbime juridike per korporata, investimet e huaja dhe menaxhimin e pronave në Shqipëri

Firma mbron klientët e saj para të gjitha gjykatave dhe në të gjitha nivelet e juridiksionit për çështje që lidhen me kompanitë dhe individët që kryejnë biznes në Shqipëri ose të përfshirë në transaksione ndërkombëtare.

  • Shkelja e kontratës tregtare;
  • Mosmarrëveshjet në punësim;
  • Prona;
  • Prokurimi publik dhe procedurat administrative;
  • Doganat & Taksat;