Ne këshillojmë, qeveri dhe palët private në partneritete publike private, infrastrukturë dhe projekte të prokurimit publik.

  • Kontrolli ligjor në studimet e fizibilitetit;
  • Hartimi, rishikimi dhe negociimi i marrëveshjeve të partneritetit publik-privat;