Investitorët e huaj dhe vendas kanë një sërë mundësish për të  organizuar biznesin e tyre në Shqipëri. Kjo mund të arrihet ose duke themeluar  dhe regjistruar nje shoqeri tregtare  ose duke themeluar  dhe regjistruar një degë ose një zyrë përfaqësimi. Rregjistrimi i entiteteve të huaja në Shqipëri, që prej 1 shtatorit te 2007, është  kryer…